Du kan bidra till att minska svälten i världen redan idag

Feed Token har åtagit sig att på olika sätt samarbeta med organisationer som motverkar hunger över hela världen för att på så sätt kunna hjälpa människor i nöd.

Fakta om Feed token:

 • Feed token är en BSC-baserad välgörenhets-token som kämpar för ett ändamål som berör alla i hela världen.

 • Vi kommer samarbeta med etablerade välgörenhetsorganisationer som kämpar mot världshunger för att säkerställa att våra donationer gör skillnad.

 • Så snart marknadsvärdet når 1,000,000$ kommer vi börja att skicka donationer.

 • Varje månad donerar vi 10% av de tokens som samlats in i välgörenhetsplånboken till organisationer för att på så sätt hjälpa till att stoppa hunger över hela världen. Donationer kan ske en, två eller fyra gånger per månad.

Vårat mål:

Vi vill förhindra svält och hunger, förbättra näringssituationen och bidra till en minskning av matsvinnet i världen.

Vi vill finnas här som en brygga mellan dom som lider av hunger och dom som vill hjälpa till, som en tydlig och effektiv kanal som säkerställer att donationerna når tusentals av de människor vars tillgång till mat och näring är osäker.

Hur gör vi det? Genom att använda kryptovaluta som medel för att få tag i och distribuera donationer genom olika erkända organisationer som kämpar mot världshungern.

Sobre a nossa missão:

Nós queremos reduzir a fome, incrementar a nutrição e ajudar a evitar o desperdício de comida.

Estamos aqui para ser uma ponte entre aqueles que sofrem com a fome e aqueles que desejam colaborar através de um meio transparente e eficiente que assegure que suas doações vão chegar a milhares de pessoas que não têm sua alimentação garantida.

Como planejamos fazer isso? Usando criptomoedas para adquirir e distribuir doações através de diversas reconhecidas organizações que combatem a fome diariamente.

Vår modell upprätthålls genom följande:

 • En stark community som vill bidra till en bättre värld.
 • Det engagemang som finns hos ledande organisationer som kämpar mot hungern i världen.
 • Genomförandet av välgörenhetsevenemang, filantropiskt inriktade marknadsidéer och digital marknadsföring.

Fakta om
Feed token:

 • Feed token är en BSC-baserad välgörenhets-token som kämpar för ett ändamål som berör alla i hela världen.

 • Vi kommer samarbeta med etablerade välgörenhetsorganisationer som kämpar mot världshunger för att säkerställa att våra donationer gör skillnad.

 • Så snart marknadsvärdet når 1,000,000$ kommer vi börja att skicka donationer

 • Varje månad donerar vi 10% av de tokens som samlats in i välgörenhetsplånboken till organisationer för att på så sätt hjälpa till att stoppa hunger över hela världen. Donationer kan ske en, två eller fyra gånger per månad.

Feed Token Tokenomics

 • Total tillgång: 100,000,000 Feed tokens.
 • Reflektion: 3% av varje transaktion återdistribueras till alla hållare, utifrån hur många Feed tokens de håller i sina kryptoplånböcker.
 • Auto-likviditet: 2% av varje transaktion bidrar till likviditetspoolen.
 • Låst likviditet från änglainvesterare.
 • Ägarskapet av kontraktet avsägs efter att Feed blivit listat.
 • Team/Välgörenhet/Marknadsföring/Änglainvesterarnas kryptoplånböcker överlåts genom ett Smart-kontrakt.

Token-distribution

*Se överlåtningsschema

Överlåtningsschema

*Mynten kommer av finansiella skäl släppas gradvis en gång per vecka/månad under projektets uppstart. I generella ordalag kallas processen att släppa dessa mynt för överlåtande, eller vesting på engelska. Överlåtandet används vanligtvis för att visa att teamet är mycket dedikerade och kommer fortsätta jobba med och utveckla projektet. Dessutom hjälper detta överlåtande till att minska olika former av marknadsmanipulation. Mynt som köps vid listandet/när $FEED släppts eller airdropmyntförsäljning berörs inte av överlåtelseschemat.

Vägkarta

Fas 1

 • Lansera en BETA-hemsida Lansera olika sociala mediekanaler
 • Påbörja marknadsföringskampanjer
 • Token-släpp
 • Betald granskning av
 • TechRate
 • Släppa en BETA-version av vårt White Paper
 • Förköp
 • Lista $FEED på Pancakeswap – Släppet!

Fas 2

 • Vår första donation till en organisation som kämpar mot världshunger
 • Släppet av vår färdiga hemsida
 • Bli listade på Blockfolio
 • Bli listade på Coinmarketcap
 • Bli listade på Coingecko
 • Officiellt White Paper
 • Bli en juridisk organisation
 • Ha logga och pris tillgängliga på Trust Wallet
 • Fortsätta donera till organisationer som kämpar mot världshunger
 • Merch-affär (alla vinster går till välgörenhetsplånboken)

Fas 3

 • Bli listade på en CEX-marknadPartnerskap med certifierade välgörenhetsinstitutioner
 • Marknadsföring av $FEED i mainstream-media
 • Lansera $FEED-projekt (finansiera forskning och utvecklingsprojekt för att motarbeta hunger)

Fas 4

 • Partnerskap med kändisar för att få $FEED att nå ut globalt
 • Bli listade på en ledande marknad
 • Dra igång vår $FEED-stiftelse
 • Implementera fler användningsområden för $FEED

Så köper du

Ladda ner en kryptoplånbok

TrustWallet som app till din telefon eller Metamask som ett tillägg till din webbläsare

Köp och för över BNB till din nya plånbok

Använd dig av BEP-20-nätverket

Gå till PancakeSwap och byt dina BNB:s mot $FEED

Klistra in $FEED-adressen och sätt slippage på 5-7%

Lägg till $FEED-token till din kryptoplånbok

Se mer

Vanliga frågor / FAQ

I Feed samarbetar vi med erkända organisationer från hela världen vilka är de som administerar och distribuerar donationerna.

Vi uppdaterar “Donationsvägen” månadsvis och alla som har Feed tokens kommer kunna hålla koll och säga sitt. Detta kommer ske online på vår hemsida.

Vårt team består av medlemmar från hela världen som gått ihop för att bidra till en bättre värld.

 • Grundarna: Martin, Sebastian och Christian
 • Huvudprogrammeraren: Piyush
 • Marknadsföring: Natalia
 • Webbdesign: Rene Conversi
 • Grafisk design: Diego
 • Bokföring: Florencia
 • Juridiska frågor: Juan
 • Community-ansvarigr: Iara

Inledningsvis vill vi donera till välkända små organisationer med klanderfritt rykte. Allt eftersom donationerna växer vill vi donera till erkända organisationer över hela världen. Communityn kommer också vara med och välja mottagare vecka för vecka.

Vårt kontrakt kommer granskas innan släpp av den välrenommerade byrån TechRate. Samtidigt kommer tokenomicsen säkerställa ett fullständigt och stadigvarande engagemang från grundarna och utvecklarna på Feed-projektet.

En liten inblick i
vår planets hungersituation

16,6% av världens befolkning är undernärd.
1 miljard människor lever i extrem fattigdom.
Fler än en miljard människor lever på mindre än 1,25$ per dag, vilket blir totalt 8,75$ i veckan. Detta innebär att människor i fattigdom endast har 455$ att spendera per år, medan en amerikan i genomsnitt spenderar 7852$ på endast mat. En sån liten summa, 1,25$ per dag, skulle i bästa fall räcka till ett paket mjölk i Sverige.
Som den största och mest välbefolkade kontinenten är Asien hemvist till ungefär 4,427 miljarder människor. Dessvärre lider mer än 550 miljoner av dem av hungersnöd.
En hälsosam mängd kalorier per dag är 2100, men de flesta människor som är kroniskt hungersnödda äter färre än 1800 kalorier per dag. Till exempel kan ett barn I Etiopien få endast en bit traditionellt etiopiskt bröd, Injera, per dag, vilket innehåller så lite som 166 kalorier och knappt någon näring.
HUNGER ORSAKAR 45% AV ALL BARNADÖDLIGHET: Varje år dör 3,1 miljoner barn av svältrelaterade orsaker, vilket inbegriper diarre och undernäring. Var 10:e sekund dör ett barn av hunger.
MER ÄN 99 MILJONER BARN UNDER FEM ÅRS ÅLDER ÄR FORTARANDE UNDERNÄRDA OCH UNDERVIKTIGA.
Previous
Next

Donationer